Ép Quái Điểu

HƯỚNG DẪN ÉP QUÁI ĐIỂU - DINORANT

- Nói chuyện với NPC Chaos GoblinNoria (180,100).
- Chọn dòng "Kết hợp thông thường".
- Nguyên liệu:

  • + 10 con kỳ lân (Horn of Unicorn) - tất cả phải còn nguyên lượng máu
  • + 1 Ngọc Hỗn Nguyên

- Tỉ lệ thành công: 70%.
- Nếu thành công, Quái Điểu sẽ xuất hiện
- Nếu thất bại, tất cả nguyên liệu sẽ biến mất.


Kỳ Lân

Quái Điểu
Comments