Nâng cấp item từ lv 1 đến lv 15


- Nói chuyện với Chaos Goblin tại Noria (180,100)


- Chọn mục "Kết Hợp Bình Thường"

- Đặt vật phẩm cần nâng cấpsố lượng ngọc cần thiết. Sau đó bấm "Kết Hợp"


 
Comments