Ép Wing cấp 2

Hướng dẫn ép Cánh 2 (Wing 2)

Giới thiệu

- Khi nhân vật đạt cấp độ 215 và đã hoàn thành nhiệm vụ 150 có thể trang bị cánh cấp 2
- Các loại cánh cấp 2:

 • Cánh Rồng

  Dragon Wings Blade Knight

 • Cánh Linh Hồn

  Archangel Wings Soul Master

 • Cánh Tinh Thần

  Spirit Wings Muse Elf

 • Cánh Hỏa Thiên

  Despair Wings Bloody Summoner

 • Cánh Bóng Đêm

  Darkness Wings Magic Gladiator

 • Áo Choàng Của Vua

  Cape of Lord Dark Lord

 • Áo Choàng Hiệp Sĩ

  Cape of Fighter Rage Fighter

Cách tạo cánh cấp 2

Tạo cách cấp 2 cho DK, DW, ELF, MG, SM

- Nói chuyện với Chaos Goblin tại Noria (180,100).

- Chọn mục "Kết hợp bình thường".

- Nguyên liệu:

 • + 1 Cánh cấp 1
 • + 1 Lông Vũ
 • + 1 hoặc nhiều item hoàn hảo bất kỳ +4 trở lên
 • + 1 Ngọc Hỗn Nguyên

Tỉ lệ thành công: tối đa 90%. 

Nếu thành công, nhận được ngẫu nhiên 1 trong 5 loại cánh cấp 2 ( DK DW ELF MG SM ).

Nếu thất bại, tất cả nguyên liệu sẽ biến mất.


Nguyên liệu ép cánh cấp 2
Tạo áo choàng cho Darklord và Rage Fighter

- Nói chuyện với Chaos Goblin tại Noria (180,100).

- Chọn mục "Kết hợp bình thường".

- Nguyên liệu:

 • + 1 Cánh cấp 1
 • + 1 Huy hiệu hoàng tộc
 • + 1 hoặc nhiều item hoàn hảo bất kỳ +4 trở lên
 • + 1 Ngọc Hỗn Nguyên

Tỉ lệ thành công: tối đa 90%. 

Nếu thành công, nhận được ngẫu nhiên 1 trong 5 loại cánh cấp 2 ( DK DW ELF MG SM ).

Nếu thất bại, tất cả nguyên liệu sẽ biến mất.

Comments