8. Sử Dụng Auto inGame

 Auto train + Nhặt ngọc,lv,hhht duy nhất tại Mu SS2 Hàn Quốc
═══════Auto train═══════
F5 : Bật Auto 
F6 : Kẹp chuột 
F8 : Dừng Auto
F10 : Tùy chỉnh class + skill
F12 : Ẩn cửa sổ Game
Lưu ý : Khi bật auto F5 sẽ không di chuột được (muốn di chuột có thể dùng F6 để kẹp chuột)
════Auto nhặt đồ bằng lệnh════
/nhat ngọc (nhặt các loại ngọc, lông vũ , huy hiệu hoàng tộc)
/nhat zen (nhặt tất cả zen xung quanh nhân vật)
/nhat off (tắt chức năng tự động nhặt)
Lưu ý : muốn nhặt cả 2 loại ngọc lẫn zen thì dùng lệnh /nhat ngọc (trước) /nhat zen (sau)


Comments