2. Quái Vật

Quái vật trong game Mu Online

quai vat mu online

Lorencia
 • Spider
  Level2
  Lượng Máu40
  Sức Tấn Công Min6
  Sức Tấn Công Max8
  Sức Chống Đỡ1
  Khả Năng Đỡ Thành Công1
 • Budge Dragon
  Level4
  Lượng Máu80
  Sức Tấn Công Min12
  Sức Tấn Công Max17
  Sức Chống Đỡ3
  Khả Năng Đỡ Thành Công3
 • Bull
  Level6
  Lượng Máu120
  Sức Tấn Công Min19
  Sức Tấn Công Max26
  Sức Chống Đỡ6
  Khả Năng Đỡ Thành Công6
 • Hound
  Level9
  Lượng Máu160
  Sức Tấn Công Min25
  Sức Tấn Công Max35
  Sức Chống Đỡ9
  Khả Năng Đỡ Thành Công9
 • Elite Bull Fighter
  Level12
  Lượng Máu220
  Sức Tấn Công Min35
  Sức Tấn Công Max44
  Sức Chống Đỡ12
  Khả Năng Đỡ Thành Công12
 • Skeleton
  Level19
  Lượng Máu525
  Sức Tấn Công Min68
  Sức Tấn Công Max74
  Sức Chống Đỡ22
  Khả Năng Đỡ Thành Công22
 • Lich
  Level14
  Lượng Máu260
  Sức Tấn Công Min45
  Sức Tấn Công Max52
  Sức Chống Đỡ14
  Khả Năng Đỡ Thành Công14
 • Giant
  Level17
  Lượng Máu400
  Sức Tấn Công Min57
  Sức Tấn Công Max62
  Sức Chống Đỡ18
  Khả Năng Đỡ Thành Công18
Noria
 • Goblin
  Level3
  Lượng Máu60
  Sức Tấn Công Min9
  Sức Tấn Công Max11
  Sức Chống Đỡ2
  Khả Năng Đỡ Thành Công2
 • Elite Goblin
  Level8
  Lượng Máu140
  Sức Tấn Công Min20
  Sức Tấn Công Max32
  Sức Chống Đỡ8
  Khả Năng Đỡ Thành Công8
 • Chain Scorpion
  Level5
  Lượng Máu100
  Sức Tấn Công Min14
  Sức Tấn Công Max20
  Sức Chống Đỡ4
  Khả Năng Đỡ Thành Công4
 • Beetle Monster
  Level10
  Lượng Máu180
  Sức Tấn Công Min30
  Sức Tấn Công Max40
  Sức Chống Đỡ10
  Khả Năng Đỡ Thành Công10
 • Hunter
  Level13
  Lượng Máu240
  Sức Tấn Công Min40
  Sức Tấn Công Max48
  Sức Chống Đỡ13
  Khả Năng Đỡ Thành Công13
 • Agon
  Level16
  Lượng Máu400
  Sức Tấn Công Min55
  Sức Tấn Công Max62
  Sức Chống Đỡ16
  Khả Năng Đỡ Thành Công16
 • Forest Monster
  Level15
  Lượng Máu320
  Sức Tấn Công Min50
  Sức Tấn Công Max58
  Sức Chống Đỡ15
  Khả Năng Đỡ Thành Công15
 • Stone Golem
  Level18
  Lượng Máu465
  Sức Tấn Công Min62
  Sức Tấn Công Max68
  Sức Chống Đỡ20
  Khả Năng Đỡ Thành Công20
Devias
 • Worm
  Level20
  Lượng Máu600
  Sức Tấn Công Min75
  Sức Tấn Công Max80
  Sức Chống Đỡ25
  Khả Năng Đỡ Thành Công25
 • Hoummerd
  Level24
  Lượng Máu700
  Sức Tấn Công Min85
  Sức Tấn Công Max90
  Sức Chống Đỡ29
  Khả Năng Đỡ Thành Công29
 • Ice Monster
  Level22
  Lượng Máu650
  Sức Tấn Công Min80
  Sức Tấn Công Max85
  Sức Chống Đỡ27
  Khả Năng Đỡ Thành Công27
 • Assasin
  Level26
  Lượng Máu800
  Sức Tấn Công Min95
  Sức Tấn Công Max100
  Sức Chống Đỡ33
  Khả Năng Đỡ Thành Công33
 • Yeti
  Level30
  Lượng Máu900
  Sức Tấn Công Min105
  Sức Tấn Công Max110
  Sức Chống Đỡ37
  Khả Năng Đỡ Thành Công37
 • Ice Queen
  Level52
  Lượng Máu4000
  Sức Tấn Công Min155
  Sức Tấn Công Max165
  Sức Chống Đỡ920
  Khả Năng Đỡ Thành Công76
 • Elite Yety
  Level36
  Lượng Máu1200
  Sức Tấn Công Min120
  Sức Tấn Công Max125
  Sức Chống Đỡ580
  Khả Năng Đỡ Thành Công43
Dungeon
 • Skelecton
  Level19
  Lượng Máu600
  Sức Tấn Công Min70
  Sức Tấn Công Max78
  Sức Chống Đỡ22
  Khả Năng Đỡ Thành Công22
 • Cylops
  Level28
  Lượng Máu850
  Sức Tấn Công Min100
  Sức Tấn Công Max105
  Sức Chống Đỡ35
  Khả Năng Đỡ Thành Công35
 • Larva
  Level25
  Lượng Máu750
  Sức Tấn Công Min90
  Sức Tấn Công Max95
  Sức Chống Đỡ31
  Khả Năng Đỡ Thành Công31
 • Ghost
  Level32
  Lượng Máu1000
  Sức Tấn Công Min110
  Sức Tấn Công Max115
  Sức Chống Đỡ40
  Khả Năng Đỡ Thành Công39
 • Skelecton Archer
  Level34
  Lượng Máu110
  Sức Tấn Công Min115
  Sức Tấn Công Max120
  Sức Chống Đỡ45
  Khả Năng Đỡ Thành Công41
 • Hell Spider
  Level40
  Lượng Máu1600
  Sức Tấn Công Min130
  Sức Tấn Công Max135
  Sức Chống Đỡ60
  Khả Năng Đỡ Thành Công47
 • Hell Hound
  Level38
  Lượng Máu1400
  Sức Tấn Công Min125
  Sức Tấn Công Max130
  Sức Chống Đỡ55
  Khả Năng Đỡ Thành Công45
 • Elite Skeleton
  Level42
  Lượng Máu1800
  Sức Tấn Công Min135
  Sức Tấn Công Max140
  Sức Chống Đỡ65
  Khả Năng Đỡ Thành Công49
 • Thunder Lich
  Level44
  Lượng Máu2000
  Sức Tấn Công Min140
  Sức Tấn Công Max145
  Sức Chống Đỡ70
  Khả Năng Đỡ Thành Công55
 • Dark Knight
  Level48
  Lượng Máu3000
  Sức Tấn Công Min150
  Sức Tấn Công Max155
  Sức Chống Đỡ80
  Khả Năng Đỡ Thành Công70
 • Posion Bull Fighter
  Level46
  Lượng Máu2500
  Sức Tấn Công Min145
  Sức Tấn Công Max150
  Sức Chống Đỡ75
  Khả Năng Đỡ Thành Công61
 • Gorgon
  Level55
  Lượng Máu600
  Sức Tấn Công Min165
  Sức Tấn Công Max175
  Sức Chống Đỡ100
  Khả Năng Đỡ Thành Công82
Atlans
 • Bahamut
  Level43
  Lượng Máu2500
  Sức Tấn Công Min130
  Sức Tấn Công Max140
  Sức Chống Đỡ65
  Khả Năng Đỡ Thành Công52
 • Valkyrie
  Level46
  Lượng Máu3500
  Sức Tấn Công Min140
  Sức Tấn Công Max150
  Sức Chống Đỡ75
  Khả Năng Đỡ Thành Công64
 • Vaper
  Level45
  Lượng Máu3000
  Sức Tấn Công Min135
  Sức Tấn Công Max145
  Sức Chống Đỡ70
  Khả Năng Đỡ Thành Công58
 • Great Bahamut
  Level66
  Lượng Máu8000
  Sức Tấn Công Min210
  Sức Tấn Công Max230
  Sức Chống Đỡ150
  Khả Năng Đỡ Thành Công98
 • Silver Valkyre
  Level68
  Lượng Máu9000
  Sức Tấn Công Min230
  Sức Tấn Công Max260
  Sức Chống Đỡ170
  Khả Năng Đỡ Thành Công110
 • Hydra
  Level74
  Lượng Máu2000
  Sức Tấn Công Min250
  Sức Tấn Công Max310
  Sức Chống Đỡ200
  Khả Năng Đỡ Thành Công125
 • Lizard King
  Level70
  Lượng Máu10000
  Sức Tấn Công Min240
  Sức Tấn Công Max270
  Sức Chống Đỡ180
  Khả Năng Đỡ Thành Công115
Lost Tower
 • Shadow
  Level47
  Lượng Máu2800
  Sức Tấn Công Min148
  Sức Tấn Công Max153
  Sức Chống Đỡ78
  Khả Năng Đỡ Thành Công67
 • Cursed
  Level54
  Lượng Máu4000
  Sức Tấn Công Min160
  Sức Tấn Công Max170
  Sức Chống Đỡ95
  Khả Năng Đỡ Thành Công79
 • Poison Shadow
  Level50
  Lượng Máu3500
  Sức Tấn Công Min155
  Sức Tấn Công Max160
  Sức Chống Đỡ85
  Khả Năng Đỡ Thành Công73
 • Deth Cow
  Level57
  Lượng Máu4500
  Sức Tấn Công Min170
  Sức Tấn Công Max180
  Sức Chống Đỡ110
  Khả Năng Đỡ Thành Công85
 • Devil
  Level60
  Lượng Máu5000
  Sức Tấn Công Min180
  Sức Tấn Công Max195
  Sức Chống Đỡ115
  Khả Năng Đỡ Thành Công88
 • Death Gorgon
  Level64
  Lượng Máu6000
  Sức Tấn Công Min200
  Sức Tấn Công Max210
  Sức Chống Đỡ130
  Khả Năng Đỡ Thành Công94
 • Death Knight
  Level62
  Lượng Máu550
  Sức Tấn Công Min190
  Sức Tấn Công Max200
  Sức Chống Đỡ120
  Khả Năng Đỡ Thành Công91
 • Balrog
  Level67
  Lượng Máu10000
  Sức Tấn Công Min220
  Sức Tấn Công Max250
  Sức Chống Đỡ160
  Khả Năng Đỡ Thành Công165
Tarkan
 • Mutant
  Level72
  Lượng Máu10000
  Sức Tấn Công Min250
  Sức Tấn Công Max280
  Sức Chống Đỡ190
  Khả Năng Đỡ Thành Công120
 • Iron Wheel
  Level80
  Lượng Máu175
  Sức Tấn Công Min290
  Sức Tấn Công Max340
  Sức Chống Đỡ220
  Khả Năng Đỡ Thành Công150
 • Bloody Wolf
  Level76
  Lượng Máu13500
  Sức Tấn Công Min260
  Sức Tấn Công Max300
  Sức Chống Đỡ200
  Khả Năng Đỡ Thành Công130
 • Tantalos
  Level82
  Lượng Máu23500
  Sức Tấn Công Min345
  Sức Tấn Công Max395
  Sức Chống Đỡ255
  Khả Năng Đỡ Thành Công175
 • Beam Knight
  Level84
  Lượng Máu26500
  Sức Tấn Công Min385
  Sức Tấn Công Max440
  Sức Chống Đỡ280
  Khả Năng Đỡ Thành Công190
 • Death Beam Knight
  Level93
  Lượng Máu40000
  Sức Tấn Công Min590
  Sức Tấn Công Max650
  Sức Chống Đỡ420
  Khả Năng Đỡ Thành Công220
 • Zaikan
  Level90
  Lượng Máu34000
  Sức Tấn Công Min510
  Sức Tấn Công Max590
  Sức Chống Đỡ400
  Khả Năng Đỡ Thành Công185
Icarus
 • Alquamos
  Level75
  Lượng Máu11500
  Sức Tấn Công Min255
  Sức Tấn Công Max290
  Sức Chống Đỡ195
  Khả Năng Đỡ Thành Công125
 • Qeen Ranier
  Level83
  Lượng Máu20000
  Sức Tấn Công Min310
  Sức Tấn Công Max370
  Sức Chống Đỡ235
  Khả Năng Đỡ Thành Công160
 • Mega Crust
  Level78
  Lượng Máu15000
  Sức Tấn Công Min270
  Sức Tấn Công Max320
  Sức Chống Đỡ210
  Khả Năng Đỡ Thành Công140
 • Drakan
  Level86
  Lượng Máu31000
  Sức Tấn Công Min435
  Sức Tấn Công Max490
  Sức Chống Đỡ310
  Khả Năng Đỡ Thành Công210
 • Alpha Crust
  Level92
  Lượng Máu37000
  Sức Tấn Công Min500
  Sức Tấn Công Max560
  Sức Chống Đỡ365
  Khả Năng Đỡ Thành Công240
 • Red Drakan
  Level100
  Lượng Máu57000
  Sức Tấn Công Min670
  Sức Tấn Công Max760
  Sức Chống Đỡ5000
  Khả Năng Đỡ Thành Công305
 • Phantom Knight
  Level96
  Lượng Máu46500
  Sức Tấn Công Min580
  Sức Tấn Công Max640
  Sức Chống Đỡ430
  Khả Năng Đỡ Thành Công270
 • Phonix of Darkness
  Level108
  Lượng Máu15000
  Sức Tấn Công Min1100
  Sức Tấn Công Max1200
  Sức Chống Đỡ600
  Khả Năng Đỡ Thành Công350
Aida
 • Death Tree
  Level62
  Lượng Máu6000
  Sức Tấn Công Min220
  Sức Tấn Công Max240
  Sức Chống Đỡ145
  Khả Năng Đỡ Thành Công90
 • Death Rider
  Level68
  Lượng Máu8000
  Sức Tấn Công Min232
  Sức Tấn Công Max262
  Sức Chống Đỡ170
  Khả Năng Đỡ Thành Công110
 • Forest Orc
  Level64
  Lượng Máu6500
  Sức Tấn Công Min230
  Sức Tấn Công Max250
  Sức Chống Đỡ150
  Khả Năng Đỡ Thành Công95
 • Blue Golem
  Level74
  Lượng Máu12500
  Sức Tấn Công Min260
  Sức Tấn Công Max290
  Sức Chống Đỡ195
  Khả Năng Đỡ Thành Công125
 • Witch Queen
  Level84
  Lượng Máu22500
  Sức Tấn Công Min380
  Sức Tấn Công Max410
  Sức Chống Đỡ275
  Khả Năng Đỡ Thành Công185
 • Hellmaine
  Level98
  Lượng Máu50000
  Sức Tấn Công Min550
  Sức Tấn Công Max600
  Sức Chống Đỡ520
  Khả Năng Đỡ Thành Công300
Kanturu
 • Splinter Wolf
  Level80
  Lượng Máu16000
  Sức Tấn Công Min310
  Sức Tấn Công Max340
  Sức Chống Đỡ230
  Khả Năng Đỡ Thành Công163
 • Satyros
  Level85
  Lượng Máu22000
  Sức Tấn Công Min365
  Sức Tấn Công Max395
  Sức Chống Đỡ280
  Khả Năng Đỡ Thành Công177
 • Iron Rider
  Level82
  Lượng Máu18000
  Sức Tấn Công Min335
  Sức Tấn Công Max365
  Sức Chống Đỡ250
  Khả Năng Đỡ Thành Công168
 • Blade Hunter
  Level88
  Lượng Máu32000
  Sức Tấn Công Min408
  Sức Tấn Công Max443
  Sức Chống Đỡ315
  Khả Năng Đỡ Thành Công195
 • Kentauros
  Level93
  Lượng Máu38500
  Sức Tấn Công Min470
  Sức Tấn Công Max505
  Sức Chống Đỡ370
  Khả Năng Đỡ Thành Công220
 • Berserk
  Level100
  Lượng Máu70000
  Sức Tấn Công Min408
  Sức Tấn Công Max543
  Sức Chống Đỡ430
  Khả Năng Đỡ Thành Công360
 • Gigantis
  Level98
  Lượng Máu43000
  Sức Tấn Công Min546
  Sức Tấn Công Max581
  Sức Chống Đỡ430
  Khả Năng Đỡ Thành Công250
 • Genocider
  Level105
  Lượng Máu48500
  Sức Tấn Công Min640
  Sức Tấn Công Max675
  Sức Chống Đỡ515
  Khả Năng Đỡ Thành Công290
 • Twin Tail
  Level117
  Lượng Máu87500
  Sức Tấn Công Min830
  Sức Tấn Công Max1085
  Sức Chống Đỡ865
  Khả Năng Đỡ Thành Công440
 • DreadFear
  Level119
  Lượng Máu94000
  Sức Tấn Công Min946
  Sức Tấn Công Max996
  Sức Chống Đỡ783
  Khả Năng Đỡ Thành Công905
 • Persona
  Level118
  Lượng Máu68000
  Sức Tấn Công Min1168
  Sức Tấn Công Max1213
  Sức Chống Đỡ615
  Khả Năng Đỡ Thành Công485
 • Maya Hand
  Level135
  Lượng Máu40000
  Sức Tấn Công Min732
  Sức Tấn Công Max932
  Sức Chống Đỡ315
  Khả Năng Đỡ Thành Công1445
 • Nightmare
  Level135
  Lượng Máu1500000
  Sức Tấn Công Min1225
  Sức Tấn Công Max1468
  Sức Chống Đỡ1000
  Khả Năng Đỡ Thành Công420
Land of Trials
 • Axe Warrior
  Level75
  Lượng Máu11500
  Sức Tấn Công Min255
  Sức Tấn Công Max290
  Sức Chống Đỡ195
  Khả Năng Đỡ Thành Công125
 • Poison Golem
  Level84
  Lượng Máu25000
  Sức Tấn Công Min375
  Sức Tấn Công Max425
  Sức Chống Đỡ275
  Khả Năng Đỡ Thành Công190
 • Lizard Warrior
  Level78
  Lượng Máu15000
  Sức Tấn Công Min270
  Sức Tấn Công Max320
  Sức Chống Đỡ210
  Khả Năng Đỡ Thành Công140
 • Queen Bee
  Level92
  Lượng Máu34500
  Sức Tấn Công Min489
  Sức Tấn Công Max540
  Sức Chống Đỡ360
  Khả Năng Đỡ Thành Công240
 • Fire Golem
  Level102
  Lượng Máu55000
  Sức Tấn Công Min560
  Sức Tấn Công Max600
  Sức Chống Đỡ550
  Khả Năng Đỡ Thành Công310
 • Erohim
  Level128
  Lượng Máu3000000
  Sức Tấn Công Min1500
  Sức Tấn Công Max2000
  Sức Chống Đỡ1000
  Khả Năng Đỡ Thành Công800
Crywolf
 • Hammer Scout
  Level97
  Lượng Máu45000
  Sức Tấn Công Min530
  Sức Tấn Công Max560
  Sức Chống Đỡ420
  Khả Năng Đỡ Thành Công250
 • Bow Scout
  Level97
  Lượng Máu45000
  Sức Tấn Công Min530
  Sức Tấn Công Max560
  Sức Chống Đỡ420
  Khả Năng Đỡ Thành Công250
 • Lance Scout
  Level97
  Lượng Máu45000
  Sức Tấn Công Min530
  Sức Tấn Công Max560
  Sức Chống Đỡ420
  Khả Năng Đỡ Thành Công250
 • Werewolf
  Level118
  Lượng Máu1100000
  Sức Tấn Công Min830
  Sức Tấn Công Max850
  Sức Chống Đỡ680
  Khả Năng Đỡ Thành Công355
 • Hammer Scout (Hero)
  Level123
  Lượng Máu1200000
  Sức Tấn Công Min890
  Sức Tấn Công Max910
  Sức Chống Đỡ740
  Khả Năng Đỡ Thành Công370
 • Werewolf (Hero)
  Level127
  Lượng Máu1230000
  Sức Tấn Công Min964
  Sức Tấn Công Max1015
  Sức Chống Đỡ800
  Khả Năng Đỡ Thành Công397
 • Balram
  Level134
  Lượng Máu90000
  Sức Tấn Công Min600
  Sức Tấn Công Max650
  Sức Chống Đỡ500
  Khả Năng Đỡ Thành Công370
 • Death Spirit
  Level134
  Lượng Máu95000
  Sức Tấn Công Min600
  Sức Tấn Công Max650
  Sức Chống Đỡ500
  Khả Năng Đỡ Thành Công397
 • Ballesta
  Level133
  Lượng Máu500000
  Sức Tấn Công Min650
  Sức Tấn Công Max750
  Sức Chống Đỡ550
  Khả Năng Đỡ Thành Công370
 • Soram
  Level134
  Lượng Máu1000000
  Sức Tấn Công Min600
  Sức Tấn Công Max650
  Sức Chống Đỡ500
  Khả Năng Đỡ Thành Công397
 • Dark Elf
  Level135
  Lượng Máu1000000
  Sức Tấn Công Min800
  Sức Tấn Công Max800
  Sức Chống Đỡ650
  Khả Năng Đỡ Thành Công370
 • Balgass
  Level135
  Lượng Máu4000000
  Sức Tấn Công Min1000
  Sức Tấn Công Max1500
  Sức Chống Đỡ700
  Khả Năng Đỡ Thành Công370
Elbeland
 • Strange Rabbit
  Level4
  Lượng Máu60
  Sức Tấn Công Min10
  Sức Tấn Công Max13
  Sức Chống Đỡ3
  Khả Năng Đỡ Thành Công3
 • Pollution Butterfly
  Level13
  Lượng Máu230
  Sức Tấn Công Min37
  Sức Tấn Công Max42
  Sức Chống Đỡ13
  Khả Năng Đỡ Thành Công13
 • Crazy Rabbit
  Level19
  Lượng Máu520
  Sức Tấn Công Min68
  Sức Tấn Công Max72
  Sức Chống Đỡ22
  Khả Năng Đỡ Thành Công22
 • Werewolf
  Level24
  Lượng Máu720
  Sức Tấn Công Min85
  Sức Tấn Công Max90
  Sức Chống Đỡ30
  Khả Năng Đỡ Thành Công30
 • Curse Rich
  Level30
  Lượng Máu900
  Sức Tấn Công Min105
  Sức Tấn Công Max110
  Sức Chống Đỡ33
  Khả Năng Đỡ Thành Công36
 • Totem Golem
  Level36
  Lượng Máu1200
  Sức Tấn Công Min120
  Sức Tấn Công Max125
  Sức Chống Đỡ50
  Khả Năng Đỡ Thành Công43
 • Grizzly
  Level43
  Lượng Máu2400
  Sức Tấn Công Min130
  Sức Tấn Công Max140
  Sức Chống Đỡ65
  Khả Năng Đỡ Thành Công52
 • Captin Grizzly
  Level48
  Lượng Máu3000
  Sức Tấn Công Min150
  Sức Tấn Công Max155
  Sức Chống Đỡ80
  Khả Năng Đỡ Thành Công70
Raklion
 • Ice Walker
  Level102
  Lượng Máu68000
  Sức Tấn Công Min1310
  Sức Tấn Công Max1965
  Sức Chống Đỡ615
  Khả Năng Đỡ Thành Công800
 • Giant Mammoth
  Level112
  Lượng Máu77000
  Sức Tấn Công Min1441
  Sức Tấn Công Max2017
  Sức Chống Đỡ585
  Khả Năng Đỡ Thành Công840
 • Ice Giant
  Level122
  Lượng Máu84000
  Sức Tấn Công Min1585
  Sức Tấn Công Max2060
  Sức Chống Đỡ620
  Khả Năng Đỡ Thành Công770
 • Coolutin
  Level132
  Lượng Máu88000
  Sức Tấn Công Min1743
  Sức Tấn Công Max2092
  Sức Chống Đỡ650
  Khả Năng Đỡ Thành Công840
 • Iron Knignt
  Level142
  Lượng Máu95000
  Sức Tấn Công Min1917
  Sức Tấn Công Max2301
  Sức Chống Đỡ660
  Khả Năng Đỡ Thành Công800
 • Selupan
  Level ? 
  Lượng Máu ? 
  Sức Tấn Công Min ? 
  Sức Tấn Công Max ? 
  Sức Chống Đỡ ? 
  Khả Năng Đỡ Thành Công ? 
Kalima
 • Aegis
  Map Level1234567
  Level173246627995111
  Lượng Máu400100027006000180004200082000
  Sức Tấn Công Min55105145215310520712
  Sức Tấn Công Max62112155232340550752
  Sức Chống Đỡ174273140230410584
  Khả Năng Đỡ Thành Công17335487163230315
 • Blood Soldier
  Map Level1234567
  Level2137507085101117
  Lượng Máu600140036506800260005600097300
  Sức Tấn Công Min70120160245365570805
  Sức Tấn Công Max77127170265395600845
  Sức Chống Đỡ255090165280460660
  Khả Năng Đỡ Thành Công204060105177255345
 • Lord Centurion
  Map Level1234567
  Level193448668298114
  Lượng Máu500120031006900210004850088000
  Sức Tấn Công Min60112152230335540751
  Sức Tấn Công Max67119162250365570791
  Sức Chống Đỡ204580150250432615
  Khả Năng Đỡ Thành Công18365695168240330
 • Death Angel
  Map Level1234567
  Level2440537488105121
  Lượng Máu74018004400120003100065000110000
  Sức Tấn Công Min80130175270408610870
  Sức Tấn Công Max87137185295443645915
  Sức Chống Đỡ3057105185315500720
  Khả Năng Đỡ Thành Công244567120195275370
 • Necron
  Map Level1234567
  Level2844587893109125
  Lượng Máu90023005300160003850075500125000
  Sức Tấn Công Min95140195305470672951
  Sức Tấn Công Max102147205330505707996
  Sức Chống Đỡ3868126215370550783
  Khả Năng Đỡ Thành Công305077145220303405
 • Schriker
  Map Level1234567
  Level40536988105119135
  Lượng Máu1800390084003000060000105000170000
  Sức Tấn Công Min1301802604106408501168
  Sức Tấn Công Max1371872704356758851213
  Sức Chống Đỡ66100180300515710992
  Khả Năng Đỡ Thành Công5067110215290370485
 • Death Centurion
  Map Level1234567
  Level3348638398114130
  Lượng Máu125030006600225004800087500145000
  Sức Tấn Công Min1101552253505467531040
  Sức Tấn Công Max1171622353755817881085
  Sức Chống Đỡ5081150225430620865
  Khả Năng Đỡ Thành Công395892175250335440
 • Illusion of Kundum
  Map Level1234567
  Level526581100117140147
  Lượng Máu3000600014000500001000001400001000000
  Sức Tấn Công Min16522035060083510702000
  Sức Tấn Công Max17222736062587011052500
  Sức Chống Đỡ901402555006808921500
  Khả Năng Đỡ Thành Công701001602953604502000
Comments