5. Các lệnh trong Game

Lệnh Cộng Điểm Nhanh
Cộng điểm bằng lệnh xong phải chuyển nhân vật !
 • /str xxx : Cộng sức mạnh (tối đa 200 điểm có tác dụng luôn)
 • /agi xxx : Cộng nhanh nhẹn (tối đa 200 điểm có tác dụng luôn)
 • /vit xxx : Cộng sức khỏe (tối đa 200 điểm có tác dụng luôn)
 • /ene xxx : Cộng năng lượng (tối đa 200 điểm có tác dụng luôn)
 • /cmd xxx : Cộng mệnh lệnh (tối đa 200 điểm có tác dụng luôn)
 • /addstr xxx : Cộng sức mạnh (tối đa 5000 điểm phải chọn lại nhân vật)
 • /addagi xxx : Cộng nhanh nhẹn (tối đa 5000 điểm phải chọn lại nhân vật)
 • /addvit xxx : Cộng sức khỏe (tối đa 5000 điểm phải chọn lại nhân vật)
 • /addene xxx : Cộng năng lượng (tối đa 5000 điểm phải chọn lại nhân vật)
 • /addcmd xxx : Cộng mệnh lệnh (tối đa 5000 điểm phải chọn lại nhân vật)
Lệnh thường dùng
 • ~ chat trong nhóm Party
 • /post chat trên toàn thế giới
 • /@ chat trên Guild (bang hội)
 • /@@ chat trên liên minh Guild (bang hội)
 • /@> thông báo cho toàn bộ Guid (dành cho chủ Guild)
 • /uythac Ủy thác cho nhân vật vẫn Online trong Game
 • /post Nội dung : Chat toàn Server
 • /pkclear : Rửa tội (Phải Chuyển Nhân Vật)
 • /GuildWar Tên Guild : Chiến Guild
 • /BattleSoccer Tên Guild : Thi đấu đá bóng tại Stadium (Arena)
 • /Request on ( off ) : Bật tắt chức năng nhận lệnh từ người khác
 • /Move hoặc /Warp : Di chuyển đến một map (ví dụ : /move noria)

Lệnh biểu cảm
 • /Dance : Nhảy Dance
 • Respect : Quỳ xuống cầu xin
 • ^_^, haha, hehe : Cười
 • Good, Wow : 1 trong 2 từ sẽ có tư thế vỗ tay bốp bốp
 • Rush : Tư thế tấn công
 • Sir : Tư thế chào đại ca
 • T_T : Ôm đầu đau khổ
 • Win : Giơ tay chiến thắng
 • Go go go : Tấn công
 • Hello : Chào
 • Bye bye : Tạm biệt
 • ; : Gãi đầu
Comments