1. Thời gian các Event và BOSS

Tên sự kiện Thời gian Sub Server
Blood Caster
(Lâu Đài Máu)
2 tiếng/lần Tính từ 0:30
Bản đồ: Lorencia, Devias
Phần thưởng: Luyện cấp nhanh, Ngọc
Toàn bộ Server Trừ Server 1
Devil Square
(Quảng Trường Quỷ)
2 tiếng/lần Tính từ 0:00
Bản đồ: Noria - NPC Devill
Phần thưởng: Luyện cấp nhanh
Toàn bộ Server Trừ Server 1
Chaos Caster
(Hỗn Nguyên Lâu)
2 tiếng/lần bắt đầu từ 0h00
Phần thưởng:Item Thần, Ngọc
Toàn bộ Server Trừ Server 1
Binh Đoàn Thỏ Ngọc Thời gian: 03:00,09:00,15:00,21:00
Tỉ lệ rơi ngọc cao ở Server PK 
Thấp ở Server NON PK 
Bản đồ: Tarkan, Losttower 0 - 4 .....
Phần thưởng: Ngọc B, S, C, L, CRE
Toàn bộ Server Trừ Server 1
Summer Event
(Sự kiện Mùa Hè)
Thời gian: 08:40,11:40,14:40
Tỉ lệ rơi ngọc cao ở Server PK thấp ở Server NON PK 2,3
Bản đồ: Losttower
Phần thưởng: Ngọc B, S, C, L,CRE
Toàn bộ Server Trừ Server 1
- PHÙ THỦY ĐỎ(Boss Attack)
- RỒNG LỬA (RED DRAGON):
Boss Attack: 5:30,11:30,17:30,21:30
Red Dragon: 4 tiếng / 1 lần (1h-5h-9h-13h-17h-21h)
Phần thưởng: ngọc bless , soul, zen
Toàn bộ Server Trừ Server 1
Sky Event
(Thiên Giới)
Thời gian: 09:15,21:15
Bản đồ: NPC Hoa Tiên
Phần thưởng: Item cấp 5, 6, Item Thần
SERVER 1
1. Boss Vàng
2. Hoàng Kim
- 2 tiếng BOSS HOÀNG KIM / 1 lần tính từ 0h0
Bản đồ : Lorencia - Devias - Attlan - Tarkan - rakion
Phần thưởng: Box Kundun+1,2,3,4,5
Toàn bộ Server Trừ Server 1
Raklion Event
(Nhện Selupan)
Thời gian: 08:30,20:30
Bản đồ: Raklion
Phần thưởng: Item EXL 380, Nguyên liệu w2.5, Bùa chaos...
Toàn bộ Server Trừ Server 1
Tháp Tinh Luyện
Bản đồ: Kanturu
Phần thường: Ngọc, Item cấp 5, 6, item tím sockket,Nguyên liệu W2.5
Toàn bộ Server Trừ Server 1
Giờ vàng Happy Hour Event Thời gian: 00h05,04h05,08h05,12h05,16h05,20h05
- Sự kiện sẽ diễn ra trong: 20 phút
- Tăng Kinh nghiệm: +100%
- Tăng tỉ lệ Rớt đồ: + 10%
Tất cả
Đầm lầy chết - Medusa(Mới) Thời gian : 10h00,20h00
Bản đồ: Đầm lầy Chết
Phần thưởng: Item cấp 5, 6, 7,
Toàn bộ Server Trừ Server 1
Binh Đoàn Rồng Thiêng Đi tại NPC Tâng 1 map lorencia
Phần thưởng: Boss Kundun + Medusa : Item cấp 5,6 + Item thần
Toàn bộ Server Trừ Server 1
KunDun Kalima 7 - Thời Gian : không cố định ( theo quy luật hồi sinh theo chu kỳ 12 tiếng 1 lần ) . VD : Tại SV2 ăn boss vào lúc 0h45 phút thì vào 12h45p boss lại xuất hiện .
- Map Kalima 7 ( yêu cầu LV > 350 + vé Kalima+7 )
- Rời đồ : Tất cả các đồ thần + Đồ 380 
- Số Lượng 1 Boss/ Sever
Toàn bộ Server Trừ Server 1
CÒN RẤT NHIỀU SỰ KIỆN NỮA MÌNH SẼ CẬP NHẬT TẠI TOPIC KHÁC
Comments